Šperos.lt > Draudimas
Draudimas

(157 darbai)

Azijos draudimo rinkaĮvadas. Azijos draudimo rinkos "vartotojai" ir "tiekėjai". Kas gali draustis Azijoje? Draudimo įmonės Azijoje. Draudimo įmonės Indijoje. Draudimo kompanijos Kinijoje. Draudimo įmonės Japonijoje. Draudimo įmonės Filipinuose. Draudimo ypatumai azijos šalyse. Japonijos draudimo rinka. Kinijos draudimo rinka. Indijos draudimo rinka. Filipinų draudimo rinka. Indonezijos draudimo rinka. Prudential ir AIA Azijos draudimo rinkos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo palyginamoji analizė "PZU Lietuva" ir "BTA draudimas"Įvadas. Bendroji civilinė atsakomybė. UAB "PZU Lietuva" draudimas. UAB "PZU Lietuva" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. UAB "BTA draudimas" draudimas. "BTA draudimas" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo UAB "PZU Lietuva" IR "BTA draudimas" palyginamoji analizė. Draudimo objektas. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmoka ir jos skaičiavimas. Draudimo įmoka, jos sumokėjimo tvarka. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudėjo teisės ir pareigos. Draudimo sutarties nutraukimo, pakeitimo ir pasibaigimo tvarka ir terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto draudimo konkurencingumo rinkos tyrimas: AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumo mažėjimo priežastis, pateikti siūlymus veiklai pagerinti. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. Būsto draudimas. AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumas. Tiriamoji dalis: anketos AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumo rinkos tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto kredito draudimas: UAB "Būsto paskolų draudimas"Įžanga. Paskolos gavimo sąlygos. Reguliarios pajamos. Būsto kredito suma. Pradinis įnašas. Kredito terminas. Kredito valiuta ir palūkanų norma. Kredito grąžinimas. Grąžinimo metodai. Draudimo įmokų tarifai. Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos. Kreditų draudimas statantiems arba rekonstruojantiems būstą. UAB "Būsto paskolos draudimas". Komercinių bankų kreditavimo sąlygos. UAB "Būsto paskolų draudimas" veikla 2000-2004 metais. Valstybės parama, norintiems įsigyti būstą (2004m.). Valstybės remiami būsto kreditai. Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus. Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto paskolų draudimas LietuvojePowerPoint pristatymas. Įvadas. UAB "Būsto paskolų draudimas" Bendrovės partneriai. Draudiminis įvykis. Nedraudiminiai įvykiai. Pagrindiniai reikalavimai paskolos draudėjui. Pagrindiniai reikalavimai būsto kreditui. Draudimo sutarties sudarymo tvarka. Draudimo įmoka. Draudimo įmokų tarifų priklausomybės nuo pradinio įnašo. Būsto paskolos draudimo teikiama nauda. Būsto paskolos draudimo teikiama nauda (pavyzdys). Apdrausta būsto kreditų pagal bankus. Apdrausta būsto kreditų pagal įsigyjamo būsto miestą. Apdrausta būsto kreditų pagal kredito gavėjo amžių. Apdrausta būsto kreditų pagal terminą. Apdrausta būsto kreditų pagal pradinį įnašą. Ateities planai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys "Lietuvos draudime"Įvadas. Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje. Civilinės atsakomybės teisė. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Kitos civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės draudimas. AB "Lietuvos draudimas". "Lietuvos draudimo" istorija. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys "Lietuvos draudime". Gyventojų turto civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Civilinės atsakomybės draudimas kelionėms į užsienį. Įmonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Įmonės civilinės atsakomybės draudimas kelionėms ir komandiruotėms. Įmonės veiklos draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Laivų ir laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados. Priedai (grafikai). Skaityti daugiau
Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimasPowerPoint pristatymas. Draudimas. Gyvybės draudimo esmė. Gyvybės draudimo šakai yra priskirtos šios draudimo grupės. Šiuo metu populiariausios tokios gyvybės draudimo rūšys. Kodėl verta drausti gyvybę. Gyvybės draudimą Lietuvoje vykdo. Commercial Union Lietuva. 2006m. įmonė siūlo šešis gyvybės draudimo produktus. Universalus gyvybės draudimas. Stacionarinio gydymo draudimas "Būk sveikas". Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų "Būk atsargus". Taupomasis investicinis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas - "Studentas". VIP pensinis draudimas. Darbuotojų gyvybės draudimas "Atlygis plius". Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas darbdavio lėšomis LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti darbuotojų draudimą darbdavio lėšomis Lietuvoje. Darbuotojų draudimas Lietuvoje. Darbuotojų gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų teisės normos. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Savanoriškas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Privalomo bei savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų skirtumai. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Sveikatos draudimo teisės normos. Privalomas sveikatos draudimas. Draudiminis įvykis. Kas skatina įmones drausti darbuotojus savo lėšomis? Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčių naštos palyginimas. Išvados. Priedas (1). PowerPoint pristatymas 8 (skaidrės). Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas LietuvojeĮvadas. Darbuotojų draudimas Lietuvoje. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Darbuotojų gyvybės draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas Lietuvoje (2)PowerPoint pristatymas. Lietuvoje darbuotojai yra draudžiami šiomis draudimo rūšimis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo rūšys. Privalomasis draudimas. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Draudimo įmoka. Neprivalomasis (savanoriškasis) draudimas. Išorinės jėgos poveikis gali būti. Savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rūšys. Kolektyvinis draudimas. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Privalomasis sveikatos draudimas. Draudimą vykdančios institucijos. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto yra apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Draudimo įmoka. Darbuotojų gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Rizikinis gyvybės draudimas padengia bet kokį mirties ar invalidumo atvejį, išskyrus šiuos pagrindinius. Darbuotojus gyvybės draudimu Lietuvoje draudžia šios draudimo įmonės. Darbuotojų draudimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimųPowerPoint pristatymas. Draudimo įstatymas. Draudžiamos rizikos. Draudimo išmokos. Šio draudimo alternatyvos. Nuo kokių rizikų drausti? Ar apriboti draudiminių įvykių skaičių? Draudimo galiojimas. Ką drausti: asmenis ar pareigybes? Ką drausti: visus darbuotojus ar atskiras jų grupes? Draudimo išmokos gavėjas. Draudimo bendrovių palyginimas. Skaityti daugiau
DraudimasRizikos, draudimo sąvokos, draudimo reikšmė, draudimo rinka, draudimo priežiūra, teisinis reguliavimas, Skaityti daugiau
Draudimas (10)Remiantis pateiktais duomenimis apskaičiuoti K. Rimkaus ligos pašalpos dydį jo ligos laikotarpiu: 2004 09 04 – 2004 10 14, dirbant 5 darbo dienų savaitėje. K. Petraitienė į pensiją išeis 2002m. gruodžio mėn 1 d. Stažas iki 1994 m. – 25 m. Stažas nuo 1994 m. iki 2002 m. – 8,83 m. Kokia bus K. Petraitienės pensija? Sausumos transporto priemonių draudimas. Nurodyti: Draudimo objektą. Draudiminius įvykius. Nedraudiminius įvykius. Draudimo bendroves. Skaityti daugiau
Draudimas (11)Draudimo esmė ir reikšmė. Draudimo rizika ir būtinos apsauginė priemonės. Rizikos klasifikavimas, kaina ir jos valdymas Finansinės rizikos. Nefinansinė rizika. Tikroji ir spekuliacinė rizika. Bendroji (pagrindinė) rizika. Rizikos valdymas. Savidrauda. Bendravalstybinis draudimo fondas. Draudimas. Draudimo samprata. Pagrindiniai draudimo veiklos požymiai. Pagrindinės draudimo funkcijos. Saugumo ir ramybės suteikimas. Nuostolių kontrolė. Socialiniai privalumai. Ekonominiai aspektai. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Priežiūros komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą tik šiais atvejais. Priežiūros komisijos kompetencija. Draudimo veiklos organizavimas. Draudimo įmonės tikslai. Poreikio tenkinimas. Pelno siekimas. Draudimo įmonių veiklos rūšys. Draudimo veikla. Kapitalo investicinė veikla. Draudimo veikla. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo sutarties apibrėžimas. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarties galiojimo laikas. Perdraudimas. Perdraudimo formos. Perdraudimo rūšys. Teisinis perdraudimo reguliavimas Lietuvoje. Persidraudimas. Perdraudimo sutartis. Pool’o (pulo) sutartis. Skaityti daugiau
Draudimas (12)Draudimo veiklos skirstymas. Savanoriško draudimo principai. Privalomo draudimo principai. Draudikas. Draudėjas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Franšizė. Sąlyginė ir besąlyginė frančizės. Regresas. Šprinkleris. Draudimo fondas ir jo sudarymo formos. Draudimo rūšies taisyklių esminiai dalykai. Draudimo poliso svarbiausi įrašai. Draudimo šalių teisės ir pareigos sudarant sutartį ir sutarties galiojimo metu. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų variantai. Gyvybės kaupiamasis. Gyvybės draudimo ypatumai. Išperkamoji suma. Transporto priemonių draudimo ypatumai. Turto draudimo objektas ir draudimo ypatumai. Draudimas likutine ir atstatomąja verte. Turto pirmosios rizikos ir proporcinis draudimas. Esminiai skirtumai. Draudimo priežiūros komisija: jos funkcijos ir teisės. Draudimo priežiūros komisijos funkcijos. Perdraudimas. Perdraudimo rūšys. Vartotojų ginčų su draudiku nagrinėjimas. Draudimo brokerio įmonė, draudimo brokeris. Centralizuotos ekonomikos laikotarpio draudimo trūkumai ir privalumai. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo esmė, istorija. Pajamų mokesčių lengvatų taikymas. Atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo. Socialinio draudimo svarba ir pagrindiniai ypatumai. Skaityti daugiau
Draudimas (13)Užduotis: draudimo tarpininkai; draudimo veiklos priežiūros institucijos; tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR); automobilio draudimas nuosavybės teise apskaičiuoti transporto priemonės draudimo tarifą, bendrą koeficientą ir draudimo įmoką, apskaičiuoti draudimo įmoką G variantui ir bendrą draudimo įmoką, kurią draudėjas privalės sumokėti draudimo bendrovei; šeimos turto draudimas: apskaičiuoti pavogto turto likutinę vertę, apskaičiuoti nuostolius. Skaityti daugiau
Draudimas (14)Gyvybės draudimo samprata bei skirstymas Gyvybės draudimo sutartis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju. Sausumos transporto priemonių draudimas. Transporto priemonių keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas. Pastatų draudimas. Namų ūkio turto draudimas. Civilinės atsakomybės samprata ir skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys, žalos atlyginimas. Civilinės atsakomybės draudimas. Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojamieji nuostoliai. Draudimo įmoka ir išmoka. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo raida Europoje. Žaliosios kortelės sistema. Privalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sistema Lietuvoje. Draudimo įmokų apskaičiavimo principai. Tarifavimo kriterijų parinkimas ir nuolaidų/priemokų sistema. Akcinės draudimo įmonės ypatumai. Draudimo draugijos veiklos ypatumai. Valstybinis reguliavimas draudime. Perdraudimo veiklos reikšmė ir šios veiklos rūšys. Sutartinis perdraudimas. Neprivalomas perdraudimas. Finansinis perdraudimas ir perdraudimo pulai. Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimas nekintamčioje aplinkoje ir Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimas praktikoje. Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimo metodai. Elektroninio draudimo samprata ir verslo modeliai. Elektroninio draudimo galimybių ir privalumų įmonei vertinimas. Elektroninio draudimo trukdžiai ir rizikos. Elektroninio draudimo modelio pasirinkimas. Draudimo apgaulės samprata. Skaityti daugiau
Draudimas (2)Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudimo išmokos. Draudimo vertė. Draudimo išmokos už vertybes apribojimai UAB "Drauda". Draudimo išmokos nemokėjimas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" bei draudimo grupių analizė pagal pasirašytas tiesioginio draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" veiklos analizė pagal draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" turto draudimo duomenų analizė pagal draudimo įmokas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimas (3)Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Draudimo klasifikacija užsienyje. Išvada. Skaityti daugiau
Draudimas (4)Draudimo sutarties samprata, jos ypatumai pagal Civilinį kodeksą. Draudimo sutarties sudarymo tvarka, draudimo liudijimo (poliso) turinys pagal Civilinį kodeksą. Pareiga atskleisti informaciją, informacijos konfidencialumas pagal Civilinį kodeksą. Draudimo suma, nevisiškas draudimas. Naudos gavėjas, jo statusas pagal Civilinį kodeksą. Draudiko, draudėjo pasikeitimas. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal civilinį kodeksą. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas pagal CK. Pagrindinės draudimo įstatyme numatytos sąvokos. Draudimo, perdraudimo veikla, atstovybės pagal DĮ. Draudimo veiklos licencijos gavimo, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka. Draudimo įmonės valdymo struktūra. Užsienio valstybių draudimo įmonių veikla Lietuvos respublikoje. Civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo ypatumai. Draudimo brokeris, jo vaidmuo pagal draudimo įstatymą. Draudimo tarpininkai. Draudimo priežiūros komisija, jos vaidmuo. Draudimo priežiūros komisijos kompetencija. Skaityti daugiau
...