Šperos.lt > Draudimas > Draudimo diplominiai darbai
Draudimo diplominiai darbai

(3 darbai)

Ne gyvybės draudimo teoriniai ir praktiniai aspektaiĮvadas. Ne gyvybės draudimo teoriniai aspektai. Ne gyvybės draudimo esmė ir sąvoka. Ne gyvybės draudimo klasifikavimas. Perdraudimas. Draudimo įmonių veiklos įvertinimo rodikliai. Lietuvos ne gyvybės draudimo tyrimo metodika. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos analizė. Lietuvos ne gyvybės draudimo tankio rodiklis 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos prasiskverbimo rodiklis 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo išsiplėtimo kitimas 1999-2004 metai. Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių skirstymas pagal kapitalo sudėtį 2003 metais. Lyginant su 2002 metai. Ne gyvybės ir gyvybės draudimo rinkos pajamos, mln. Litų 1999-2003 metai. Ne gyvybės ir gyvybės draudimo rinkos išmokos, mln. Litų 1999-2003 metai. Sausumos TPCAD rinkos dalies kitimas 1999-2003 metai. Sausumos transporto priemonių draudimo. Rinkos dalies kitimas 1999-2003 metais. Turto draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. Laidavimo draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metais. Privalomojo ir savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų skirtumai. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kitimas 1999-2003 metais. Privalomojo ir papildomojo ligos draudimo skirtumai. Draudimo ligos atveju rinkos kitimas 1999-2003 metais. Kreditų draudimo rinkos kitimas 1999-2003 metai. gyvybės draudimo sistemos tobulinimas ir perspektyvos. Ne gyvybės draudimo pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Veiksniai, sąlygojantys ne gyvybės draudimo rinkos augimą. Išvados. Резюме. Priedai (3). Skaityti daugiau
Socialinio draudimo fondo biudžetas: problemos ir perspektyvosTerminų sutrumpinimo sąrašas. Įvadas. 1skyrius. Socialinio draudimo istorinės ištakos. Draudimo globalizacija ir jį įtakojantys veiksniai. Draudimo formavimosi etapai. Socialinio draudimo samprata XX amžiuje ir jo svarbiausi bruožai. 2 skyrius. Socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. 3 skyrius. Socialinio draudimo fondo biudžeto analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo šalies ekonomikoje. Apibendrinančios išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Transporto priemonių kasko draudimo įvertinimas UAB "IF draudimas"Baigiamajame darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. UAB "If draudimas" charakteristika, struktūra ir veiklos sritis. UAB "If draudimas" įsikūrimas. Pagrindiniai bendrovės departamentai. Darbuotojų skaičius ir sudėtis. Bendrovės misija ir vizija. UAB "If draudimas" draudimo rūšis. Vieta rinkoje. UAB "If draudimas" finansinio stabilumo įvertinimas. Pagrindiniai transporto priemonių kasko draudimo aspektai. Draudimo sutarties sudarymas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Kasko draudimo polisas. Kasko draudimo įmoka. Kasko draudimo išmoka. Kasko draudimo įvertinimas Lietuvos rinkoje. UAB "If draudimas" įmokų ir išmokų analizė. UAB "If draudimas" 3 pagrindinių draudimo rūšių įmokų palyginimas. Kasko draudimo įmokų ir išmokų analizė. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau