Šperos.lt > Draudimas > Draudimo pristatymai
Draudimo pristatymai

(24 darbai)

Būsto paskolų draudimas LietuvojePowerPoint pristatymas. Įvadas. UAB "Būsto paskolų draudimas" Bendrovės partneriai. Draudiminis įvykis. Nedraudiminiai įvykiai. Pagrindiniai reikalavimai paskolos draudėjui. Pagrindiniai reikalavimai būsto kreditui. Draudimo sutarties sudarymo tvarka. Draudimo įmoka. Draudimo įmokų tarifų priklausomybės nuo pradinio įnašo. Būsto paskolos draudimo teikiama nauda. Būsto paskolos draudimo teikiama nauda (pavyzdys). Apdrausta būsto kreditų pagal bankus. Apdrausta būsto kreditų pagal įsigyjamo būsto miestą. Apdrausta būsto kreditų pagal kredito gavėjo amžių. Apdrausta būsto kreditų pagal terminą. Apdrausta būsto kreditų pagal pradinį įnašą. Ateities planai. Išvados. Skaityti daugiau
Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimasPowerPoint pristatymas. Draudimas. Gyvybės draudimo esmė. Gyvybės draudimo šakai yra priskirtos šios draudimo grupės. Šiuo metu populiariausios tokios gyvybės draudimo rūšys. Kodėl verta drausti gyvybę. Gyvybės draudimą Lietuvoje vykdo. Commercial Union Lietuva. 2006m. įmonė siūlo šešis gyvybės draudimo produktus. Universalus gyvybės draudimas. Stacionarinio gydymo draudimas "Būk sveikas". Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų "Būk atsargus". Taupomasis investicinis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas - "Studentas". VIP pensinis draudimas. Darbuotojų gyvybės draudimas "Atlygis plius". Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas Lietuvoje (2)PowerPoint pristatymas. Lietuvoje darbuotojai yra draudžiami šiomis draudimo rūšimis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo rūšys. Privalomasis draudimas. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Draudimo įmoka. Neprivalomasis (savanoriškasis) draudimas. Išorinės jėgos poveikis gali būti. Savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rūšys. Kolektyvinis draudimas. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Privalomasis sveikatos draudimas. Draudimą vykdančios institucijos. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto yra apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Draudimo įmoka. Darbuotojų gyvybės draudimas. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Rizikinis gyvybės draudimas padengia bet kokį mirties ar invalidumo atvejį, išskyrus šiuos pagrindinius. Darbuotojus gyvybės draudimu Lietuvoje draudžia šios draudimo įmonės. Darbuotojų draudimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimųPowerPoint pristatymas. Draudimo įstatymas. Draudžiamos rizikos. Draudimo išmokos. Šio draudimo alternatyvos. Nuo kokių rizikų drausti? Ar apriboti draudiminių įvykių skaičių? Draudimo galiojimas. Ką drausti: asmenis ar pareigybes? Ką drausti: visus darbuotojus ar atskiras jų grupes? Draudimo išmokos gavėjas. Draudimo bendrovių palyginimas. Skaityti daugiau
Draudimo įmokų analizėPowerPoint pristatymas. Draudimo įmonių veikla. Draudimo veikla. Rizikos veikla. Kapitalo kaupimo ir atpalaidavimo veikla. Paslaugų teikimas (1). Paslaugų teikimas (3). Draudimo įmoka. Rizikos kaštai (1). Rizikos kaštai (3). Gamybiniai kaštai. Bruto draudimo įmoka (1). Bruto draudimo įmoka (3). Svyravimų išlyginamasis priedas. Draudimo įmokų - kaštų modelis be perdraudimo veiklos. Draudimo įmokų ekvivalentiškumo principas (1). Draudimo įmokų ekvivalentiškumo principas (2). Draudimo įmokų – kaštų modelis (1). Draudimo įmokų – kaštų modelis (6). Draudimo įmokų surinkimo sistemos. Išankstinis draudimo įmokų surinkimas (1). Išankstinis draudimo įmokų surinkimas (2). Galinis draudimo įmokų surinkimas. Išankstinis draudimo įmokų surinikmas be teisės peržiūrėti draudimo įmokas draudimo periodo pabaigoje. Praktikoje sutinkamos draudimo įmokų surinkimo sistemos (1). Praktikoje sutinkamos draudimo įmokų surinkimo sistemos (3). Dalies draudimo įmokų grąžinimas (1). Dalies draudimo įmokų grąžinimas (2). Dalies draudimo įmokų grąžinimo priežastys (1). Dalies draudimo įmokų grąžinimo priežastys (2). Teisinis dalies draudimo įmokų grąžinimo pagrindas. Grąžinamų draudimo įmokų dalies priklausomumas/nepriklausomumas nuo įmonės pelno. Grąžinamų draudimo įmokų dalies priklausomumas/nepriklausomumas nuo atskirų draudėjų ar draudimo sutarčių sąlygotų nuostolių (1). Grąžinamos draudimo įmokų dalies išmokėjimo formos. Skaityti daugiau
Draudimo rinka Amerikoje: tendencijos ir perspektyvosPowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Svarbiausios draudimo rinkos formavimosi datos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinkos reguliavimas. Pagrindinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinkos priežiūros funkcijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo įtaka darbo rinkai. Įtaka BVP augimui. Įtaka valstybės pajamoms. Draudimo rinkos mokami mokesčiai 2003–2007 metais. Draudikų investicijos į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomiką. Įtaka kitoms verslo šakoms. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinka šiandien. Gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimas globalioje rinkoje. Pagrindiniai netolimoje ateityje laukiantys ekonominiai iššūkiai. Skaityti daugiau
Draudimo rūšių analizė ir įvertinimas: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas", EB "SE Sampo Life Insurance Baltic" ir UAB "Bonum publicum"PowerPoint pristatymas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo atsiradimas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudikai Lietuvoje. Analizuojamos gyvybės draudimo įmonės: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"; EB "SE Sampo Life Insurance Baltic"; BONUM PUBLICUM, gyvybės draudimo UAB. Analizuojamų gyvybės draudimo įmonių gyvybės draudimo rūšių analizė. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Gyvybės draudimas ir perspektyvos LietuvojePowerPoint pristatymas. Įvadas. Gyvybės draudimo šakai priklauso. Gyvybės draudimas gali būti dviejų rūšių. Istorija ir statistika. Gyvybės draudimo bendrovės. Šiuo metu Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugas siūlančios bendrovės. Perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvybės draudimas: sąvoka ir ekonominė esmė (2)Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo rūšys. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Mišrusis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo ekonominė esmė. Gyvybės draudimo įmonių investicinė veikla. Gyvybės draudimo privalumai draudėjui. Gyvybės draudimo įtaka valstybės ekonomikai. Skaityti daugiau
Investicinis gyvybės draudimas LietuvojePowerPoint pristatymas. Draudimas. Gyvybės draudimas. Kapitalo kaupimas. Europos sąjungos direktyvoje gyvybės draudimui priskiriamos šios šakos. Lietuvos draudimo bendrovės siūlo šias gyvybės draudimo rūšis. Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas, kai investavimo riziką prisiima draudėjas. Taupomasis investicinis gyvybės draudimas. Pavyzdys. "Seesam" Lietuva gyvybės draudimas. Investiciniai fondai ir įmokos. Hansa draudimas. "Hansa gyvybės draudime" galima naudotis šiomis sąlygomis. "Valdomų investicijų 1" kryptis. "Valdomų investicijų 2" kryptis. "Valdomų investicijų 3" kryptis. DnB Nord Investicinis gyvybės draudimas su būsto kreditu. Draudėjas pasirenka Investavimo kryptis iš Draudiko siūlomų. SEB VB draudimo bendrovės investicinis gyvybės draudimas. Šiuo metu bendrovė siūlo aštuonias investavimo kryptis. PZU Lietuva draudimo bendrovė taip pat siūlo investicinį gyvybės draudimą. Skaityti daugiau
Jūrinio draudimo ypatumai. Pasaulinės praktikos įvertinimasPowerPoint pristatymas. Įvadas. Jūrinio draudimo vystymasis. Jūrinio draudimo principai. Specifika. Apsaugos ir garantijų klubai (P&I). Garantijos ir sąlygos. Bendroji avarija. Atlyginimas už laivo išgelbėjimą. Jūrinio draudimo taikymas. Jūrinio draudimo skirstymas. Draudiminės apsaugos laipsnis. Turto draudimas. Atsakomybė draudimas. Laivų draudimas (H&M). Vandenynų, jūrų laivų draudimas. Pakrančių ar vidaus vandenų laivų draudimas. Draudimo nuostolių padengimo būdai. Draudžiamos rizikos. Privalomi atlyginti nuostoliai. Rizikų grupavimas. Sutarties galiojimas. Atsakomybės draudimas. Laivais pervežamų krovinių draudimas. INCOTERM 2000. Jūrinių krovinių draudimo išimtys. Papildomai draudžiamos krovinių rizikos. Jūrinio draudimo polisų rūšys. Jūrinio draudimo situacija pasaulyje. Jūrinio draudimo rinka. Dabartinės rizikos, kurios didina pretenzijų skaičių. Teigiamos tendencijos. Laivų draudimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Draudimo įstatymo analizėPowerPoint pristatymas. Draudimo veikla Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymo tikslas. Draudimo ir perdraudimo veikla. Draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veikla. Draudimo ir perdraudimo tarpininkai. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo brokerių įmonė. Priklausomų draudimo tarpininkų draudimo tarpininkavimo veikla. Draudimo įmonės pavadinimas. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas išskiria šias draudimo šakas ir grupes. Gyvybės draudimo šaka. Ne gyvybės draudimo šaka. Draudimo įmonės valdymas. Draudimo įmonių finansai. Organizacinis fondas. Įstatinis kapitalas. Nuosavas ir skolintas kapitalas. Draudimo įmonių veikla kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Užsienio valstybių draudimo įmonių veikla Lietuvos Respublikoje (LR). Draudimo sutartis ir bendrasis draudimas. Draudimo taisyklių sąlygos. Turto draudimo ypatumai. Civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo ypatumai. Draudimo išmokos. Draudimo išmoka dėl apdraustojo mirties. Intervencinės priemonės. Draudimo įmonės likvidumas. Savanoriškas draudimo įmonės likvidavimas. Priverstinis draudimo įmonės likvidavimas. Draudimo įmonės bankrotas. Išvados. Skaityti daugiau
Ne gyvybės draudimo produktų įvairovės analizė Lietuvoje (2001-2006 metais)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ne gyvybės draudimas ir jo produktai. Ne gyvybės draudimo rinkos dinamika 2001-2006 metais. Draudimo įmokos ir jų struktūra. Draudimo išmokos ir jų struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Nelaimingų atsitikimų draudimasPowerPoint pristatymas. Palyginimas: LD, ERGO, PZU. Nelaimingų atsitikimų draudimas. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Išskirtiniai nelaimingų atsitikimų nedraudiminiai įvykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos veiklos valdymo praktika: UADBB "Sagauta"PowerPoint pristatymas. Įvadas. Uždarojo akcinė draudimo brokerių bendrovė UADBB "Sagauta". Darbuotojų pasiskirstymas. Teikiamos paslaugos. Paslaugų gaviniai. SAGAUTA dirba su patikimiausiomis ir finansiškai stipriomis Lietuvos draudimo įmonėmis. Darbo pasidalijimas. Korporacinė kultūra. Veiklos planavimas. Valdymo organizavimo ypatybės. Veiklos skatinimas. Kontrolės reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pabaltijo draudimo rinka: ekonominės situacijos įvertinimas ir perspektyvosPowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo objektas – Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) draudimo rinka. Baltijos šalių draudimo rinkos formavimosi ypatumai. Latvijos draudimo rinka. Latvijos gyvybės draudimo rinka. Latvijos gyvybės draudimo rinkos struktūra. Latvijos ne gyvybės draudimas. Estijos draudimo rinka. Estijos gyvybės draudimo rinka. Estijos gyvybės draudimo rinkos struktūra. Estijos ne gyvybės draudimo rinka. Estijos ne gyvybės draudimo bendrovių rinkos dalys. Lietuvos draudimo rinka. Lietuvos gyvybės draudimo rinka. Lietuvos gyvybės draudimo bendrovių rinkos dalys. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinka. Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių rinkos dalys. Bendra Baltijos šalių draudimo rinkos analizė. Baltijos šalių draudimo rinkos analizė. Draudimo perspektyvos Baltijos Šalyse. Skaityti daugiau
Perdraudimo kompanijų veiklos ypatumai ir problemos pasaulinėje finansų rinkojePowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti perdraudimo kompanijų veiklos ypatumus bei nustatyti veiklos problemas tarptautinėje finansų rinkoje. Darbo uždaviniai. Perdraudimo samprata. Perdraudikų tipai. Perdraudimo brokeriai. Perdraudikų funkcijos, apibūdinančios veiklos ypatumus. Perdraudimo kompanijos veiklos politikos ypatumai. Perdraudimo kompanijų veiklos teisinis reglamentavimas. Perdraudimo kompanijų veikla ir perdraudimo sutartys. Kainų nustatymo specifika – veiklos specifika. Perdraudimo veiklos teisinio organizavimo būdai. Lloyd’s struktūra. Vidiniai perdraudimo veiklos organizavimo požymiai. Problemos, su kuriomis susiduria perdraudimo kompanijos. Išvados. Skaityti daugiau
Prancūzijos draudimo rinkos apžvalga ir įvertinimasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – apžvelgti bei įvertinti Prancūzijos draudimo rinką. Uždaviniai. Prancūzijos rinka. Draudimo priežiūros institucijos. Draudimo kompanijos. Draudimo kompanijų skaičiaus kitimas 1995 – 2007 m. Pirmaujančios Prancūzijos gyvybės draudimo bendrovės. Pirmaujančios ne gyvybės draudimo bendrovės. Ne gyvybės draudimo kompanijų grupės (2006 m.). Didžiausios gyvybės draudimo kompanijų grupės (2006 m.). Draudimo dalis BVP. Surenkamos draudimo įmokos. Surenkamos bendrosios draudimo įmokos 2000 m., 2006 m. Draudimo grupių Prancūzijoje pasiskirstymas procentais. Įmokos vienam gyventojui. Draudimo paskirstymo kanalai. Gyvybės draudimo rinka. Gyvybės draudimo įmokos. Gyvybės draudimo surenkamos įmokos. Daugiausia gyvybės draudimo sutarčių 2006 m. pasirašyta per. Gyvybės draudimo išmokos. Ne gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudime surenkamos įmokos. Daugiausia ne gyvybės draudimo sutarčių 2006 metais buvo pasirašyta per. Ne gyvybės draudimo surenkamos įmokos. Transporto draudimas. Automobilių draudimas. Automobilių draudimo surenkamos įmokos. Būsto draudimas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo įmokos. Turto draudimas. Turto draudimo surenkamos įmokos. Mokyklinis draudimas. Prancūzijos rinkos įvertinimas. Skaityti daugiau
Sausumos transporto priemonių draudimasPowerPoint pristatymas. Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Sutarties sudarymo tvarka. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos (6). Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai (2). Draudimo sąlygų variantai. Draudimo išmoka (2). Papildomas draudimas. Papildomas įrangos draudimas (2). Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su apdrausta transporto priemone (4). Išvados. Skaityti daugiau
Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimasPowerPoint pristatymas. Laikinoji draudimo apsauga. Išperkamoji suma. Papildoma apsauga. Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Draudimas be įmokų. Investicinis draudimas. Galiojant draudimo apsaugai, galima. Laikinoji draudimo apsauga. Išperkamoji suma. Draudimo įmokos. Kas vyksta su periodine įmoka? Kapitalo kaupimas. Dalies sukaupto kapitalo atsiėmimas. Gyvybės draudimo variantai. Draudimo išmokos. Papildomi draudimai. Papildomos draudimo rizikos. Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo. Nelaimingi atsitikimai. Kritinės ligos (sąrašas). Papildomi draudimo objektai. Skaityti daugiau