Šperos.lt > Draudimas > Draudimo konspektai
Draudimo konspektai

(7 darbai)

Draudimas (12)Draudimo veiklos skirstymas. Savanoriško draudimo principai. Privalomo draudimo principai. Draudikas. Draudėjas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Franšizė. Sąlyginė ir besąlyginė frančizės. Regresas. Šprinkleris. Draudimo fondas ir jo sudarymo formos. Draudimo rūšies taisyklių esminiai dalykai. Draudimo poliso svarbiausi įrašai. Draudimo šalių teisės ir pareigos sudarant sutartį ir sutarties galiojimo metu. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų variantai. Gyvybės kaupiamasis. Gyvybės draudimo ypatumai. Išperkamoji suma. Transporto priemonių draudimo ypatumai. Turto draudimo objektas ir draudimo ypatumai. Draudimas likutine ir atstatomąja verte. Turto pirmosios rizikos ir proporcinis draudimas. Esminiai skirtumai. Draudimo priežiūros komisija: jos funkcijos ir teisės. Draudimo priežiūros komisijos funkcijos. Perdraudimas. Perdraudimo rūšys. Vartotojų ginčų su draudiku nagrinėjimas. Draudimo brokerio įmonė, draudimo brokeris. Centralizuotos ekonomikos laikotarpio draudimo trūkumai ir privalumai. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo esmė, istorija. Pajamų mokesčių lengvatų taikymas. Atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo. Socialinio draudimo svarba ir pagrindiniai ypatumai. Skaityti daugiau
Draudimas (4)Draudimo sutarties samprata, jos ypatumai pagal Civilinį kodeksą. Draudimo sutarties sudarymo tvarka, draudimo liudijimo (poliso) turinys pagal Civilinį kodeksą. Pareiga atskleisti informaciją, informacijos konfidencialumas pagal Civilinį kodeksą. Draudimo suma, nevisiškas draudimas. Naudos gavėjas, jo statusas pagal Civilinį kodeksą. Draudiko, draudėjo pasikeitimas. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal civilinį kodeksą. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas pagal CK. Pagrindinės draudimo įstatyme numatytos sąvokos. Draudimo, perdraudimo veikla, atstovybės pagal DĮ. Draudimo veiklos licencijos gavimo, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka. Draudimo įmonės valdymo struktūra. Užsienio valstybių draudimo įmonių veikla Lietuvos respublikoje. Civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo ypatumai. Draudimo brokeris, jo vaidmuo pagal draudimo įstatymą. Draudimo tarpininkai. Draudimo priežiūros komisija, jos vaidmuo. Draudimo priežiūros komisijos kompetencija. Skaityti daugiau
Draudimas nuo veiklos pertraukimoDraudimo nuo veiklos pertraukimo objektas. Draudimo laikotarpis ir įmokos. Draudiko ir draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu. Draudimo išmokos gavimui draudėjas privalo pateikti. Draudikas įsipareigoja. Nuostolių nustatymas. Draudimas nuo ugnies. Draudimas nuo gamtinių jėgų. Draudimas nuo vagystės. Draudimas nuo vandens rizikų. Draudimo sumos. Skaityti daugiau
Draudimas: kiekybinė, finansinė analizėĮvadas. Draudimo samprata. Draudimo rūšių formavimas. Rizikos samprata. Draudimo esmė, turinys ir rūšys. Svarbiausios sąvokos. Draudimo funkcijos. Draudimo objektai ir draudimo formos. Draudimo klasifikavimas. Draudimo šakos ir grupės. Draudimo rūšies taisyklės. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo išmoka. Pinigų srautų diskontavimas. Palūkanos. Sąvokos ir apibrėžimai. Kaupiamosios palūkanos. Logistinis kaupimas. Diskontavimas pagal sudėtinius procentus. Ekvivalentumo lygtis. Tarifinių įkainių skaičiavimas. Solidarioji draudėjų atsakomybė ir įsipareigojimų ekvivalentas. Mirtingumo lentelės ir komutaciniai skaičiai. Gyvybės draudimas. Pensijų draudimas. Renta iki gyvos galvos. Atidėtoji renta. Treminė renta. Draudimas mirties atveju. Uždaviniai: Pinigų srautų diskontavimas. Ekvivalento lygtis. Mirtingumo lentelės ir komutaciniai skaičiai. Priedas. Skaityti daugiau
Draudimo rizikaRizika ir netikrumas. Klasifikavimas. Rizikos klasifikavimas. Tikros ir spekuliatyvinės rizikos. Bendros ir ypatingos rizikos. Finansinės ir nefinansinės rizikos. draudimo rizikų klasifikavimas. Asmens rizikos. Sveikatos praradimo rizika. Prieš išankstinės mirties rizika. Darbo netekimo rizika. Turto rizikos. Atsakomybės rizikos. Investicinės veiklos rizika. Verslo rizika. Finansinė rizika. Rizikos valdymas. Rizikos valdymo istorija. Rizikos valdymo sąvoka. Rizikos identifikavimas. Fizinė inspekcija (physical inspection). Klausimynai (check lists). Įmonės ciklų schemos (flow charts). Klaidų medis (fault trees). Organizacinės schemos (organisational charts). Pavojų ir operatyvinių veiksmų analizė (hazard and operability studies). Rizikos analizė. Rizikos kontrolė. Rizikos kontrolės ir rizikos identifikavimo sąryšis. Rizikos kontrolės ir rizikos finansavimo sąryšis. Rizikos kontrolės įrankiai ir metodai. Rizikos šalinimas. Nuostolių prevencija ir nuostolių mažinimas. Informacijos valdymas. Rizikos perdavimas. Bendros rizikos finansavimo metodų charakteristikos. Rizikos finansavimo metodų tipai. Išlaikymas. Draudiminis rizikos perdavimas. Nedraudiminis rizikos perdavimas. Rizikos perdavimas pagal sutartį. Hedžingas. Įstatyminis apribojimas. Specifinės rizikos finansavimo programos. Garantuotas išlaidų draudimas. Draudimas atsižvelgiant į patirtį. Retrospektyvus nuostolių vertinimas. Perdavimo/išlaikymo technikos. Vartotojų kooperatyvai. Išlaikymo fondai. Rizikų išlaikymo grupės. Nuostolių sustabdymo planai arba minimalios įmokos planai. Fondų sudarymas per mokesčių sistemą. Rizikos išlaikymo metodai. Uždaros draudimo bendrovės. Rizikos ribojimo planai. Problemos praktikoje. Rizikos valdymo problemų bendri elementai. Laiko horizontai. Pajamų ir išlaidų įvertinimas. Netikrumo atpažinimas. Duomenų patikimumas. Išorinių pasekmių atpažinimas. Tarpusavyje susijusių galimų nuostolių atskleidimas. Skaityti daugiau
Gyvulių draudimas kompanijoje "ERGO Lietuva"Gyvulių draudimas. Draudiminiai įvykiai. Draudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir vertė. Draudimo įmokos. Draudimo išmokos. Draudimas bandomis ir atskirai. Nuolaidos pavieniams gyvuliams. Nuolaidos gyvulių bandoms. Valstybės parama. Skaityti daugiau
Turto draudimasRizika ir netikrumas. Rizikos valdymo būdai. Pagrindinės draudimo funkcijos. Rizikos klasės, rūšys ir porūšiai. Pastatų draudimas. Namų turto draudimas. Gyvulių draudimas. Žemės ūkio kultūrų draudimas. Parodų draudimas. Stiklo draudimas. Meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių ir retų dirbinių draudimas. Krovinių draudimas. Laivų draudimas. Skraidymo aparatų draudimas. Miško draudimas. Casko draudimas. Įrengimų draudimas. Verslo nutrūkimo draudimas. Franšizė. Turto vertės nustatymo sistemos ir jų įtaka draudimo išmokai. Skaityti daugiau