Šperos.lt > Draudimas > Draudimo šperos
Draudimo šperos

(4 darbai)

DraudimasRizikos, draudimo sąvokos, draudimo reikšmė, draudimo rinka, draudimo priežiūra, teisinis reguliavimas, Skaityti daugiau
Draudimas (11)Draudimo esmė ir reikšmė. Draudimo rizika ir būtinos apsauginė priemonės. Rizikos klasifikavimas, kaina ir jos valdymas Finansinės rizikos. Nefinansinė rizika. Tikroji ir spekuliacinė rizika. Bendroji (pagrindinė) rizika. Rizikos valdymas. Savidrauda. Bendravalstybinis draudimo fondas. Draudimas. Draudimo samprata. Pagrindiniai draudimo veiklos požymiai. Pagrindinės draudimo funkcijos. Saugumo ir ramybės suteikimas. Nuostolių kontrolė. Socialiniai privalumai. Ekonominiai aspektai. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Priežiūros komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą tik šiais atvejais. Priežiūros komisijos kompetencija. Draudimo veiklos organizavimas. Draudimo įmonės tikslai. Poreikio tenkinimas. Pelno siekimas. Draudimo įmonių veiklos rūšys. Draudimo veikla. Kapitalo investicinė veikla. Draudimo veikla. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo sutarties apibrėžimas. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarties galiojimo laikas. Perdraudimas. Perdraudimo formos. Perdraudimo rūšys. Teisinis perdraudimo reguliavimas Lietuvoje. Persidraudimas. Perdraudimo sutartis. Pool’o (pulo) sutartis. Skaityti daugiau
Draudimas (14)Gyvybės draudimo samprata bei skirstymas Gyvybės draudimo sutartis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju. Sausumos transporto priemonių draudimas. Transporto priemonių keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas. Pastatų draudimas. Namų ūkio turto draudimas. Civilinės atsakomybės samprata ir skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys, žalos atlyginimas. Civilinės atsakomybės draudimas. Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojamieji nuostoliai. Draudimo įmoka ir išmoka. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo raida Europoje. Žaliosios kortelės sistema. Privalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sistema Lietuvoje. Draudimo įmokų apskaičiavimo principai. Tarifavimo kriterijų parinkimas ir nuolaidų/priemokų sistema. Akcinės draudimo įmonės ypatumai. Draudimo draugijos veiklos ypatumai. Valstybinis reguliavimas draudime. Perdraudimo veiklos reikšmė ir šios veiklos rūšys. Sutartinis perdraudimas. Neprivalomas perdraudimas. Finansinis perdraudimas ir perdraudimo pulai. Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimas nekintamčioje aplinkoje ir Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimas praktikoje. Draudimo įmokų tarifų paskaičiavimo metodai. Elektroninio draudimo samprata ir verslo modeliai. Elektroninio draudimo galimybių ir privalumų įmonei vertinimas. Elektroninio draudimo trukdžiai ir rizikos. Elektroninio draudimo modelio pasirinkimas. Draudimo apgaulės samprata. Skaityti daugiau
Draudimas (9)Draudimo esmė ir reikšmė. Rizika ir draudimo būtinumas. Draudimo fondo sudarymo formos. Draudimo samprata. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Draudimo veiklos socialinė- ekonominė reikšmė. Draudimo raida Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinkos esmė ir ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Lietuvos draudimo rinkos plėtros 1999-2002 metais įvertinimas. Draudimo rinkos plėtros perspektyvos. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas ir institucija. Draudimo veiklos organizavimas. Draudimo įmonės tikslai. Draudimo įmonių veiklos rūšys. Skaityti daugiau