Šperos.lt > Draudimas > Draudimo namų darbai
Draudimo namų darbai

(24 darbai)

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo palyginamoji analizė "PZU Lietuva" ir "BTA draudimas"Įvadas. Bendroji civilinė atsakomybė. UAB "PZU Lietuva" draudimas. UAB "PZU Lietuva" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. UAB "BTA draudimas" draudimas. "BTA draudimas" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo UAB "PZU Lietuva" IR "BTA draudimas" palyginamoji analizė. Draudimo objektas. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmoka ir jos skaičiavimas. Draudimo įmoka, jos sumokėjimo tvarka. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudėjo teisės ir pareigos. Draudimo sutarties nutraukimo, pakeitimo ir pasibaigimo tvarka ir terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų draudimas darbdavio lėšomis LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti darbuotojų draudimą darbdavio lėšomis Lietuvoje. Darbuotojų draudimas Lietuvoje. Darbuotojų gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų teisės normos. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Savanoriškas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Privalomo bei savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų skirtumai. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Sveikatos draudimo teisės normos. Privalomas sveikatos draudimas. Draudiminis įvykis. Kas skatina įmones drausti darbuotojus savo lėšomis? Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčių naštos palyginimas. Išvados. Priedas (1). PowerPoint pristatymas 8 (skaidrės). Skaityti daugiau
Draudimas (10)Remiantis pateiktais duomenimis apskaičiuoti K. Rimkaus ligos pašalpos dydį jo ligos laikotarpiu: 2004 09 04 – 2004 10 14, dirbant 5 darbo dienų savaitėje. K. Petraitienė į pensiją išeis 2002m. gruodžio mėn 1 d. Stažas iki 1994 m. – 25 m. Stažas nuo 1994 m. iki 2002 m. – 8,83 m. Kokia bus K. Petraitienės pensija? Sausumos transporto priemonių draudimas. Nurodyti: Draudimo objektą. Draudiminius įvykius. Nedraudiminius įvykius. Draudimo bendroves. Skaityti daugiau
Draudimas (13)Užduotis: draudimo tarpininkai; draudimo veiklos priežiūros institucijos; tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR); automobilio draudimas nuosavybės teise apskaičiuoti transporto priemonės draudimo tarifą, bendrą koeficientą ir draudimo įmoką, apskaičiuoti draudimo įmoką G variantui ir bendrą draudimo įmoką, kurią draudėjas privalės sumokėti draudimo bendrovei; šeimos turto draudimas: apskaičiuoti pavogto turto likutinę vertę, apskaičiuoti nuostolius. Skaityti daugiau
Draudimas (7)Draudėjo teisės ir pareigos, sudarant draudimo sutartį. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR): sutarčių, prieštaraujančių konvencijai, negaliojimas. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai, sudarant krovinių draudimo sutartis. Skaityti daugiau
Draudimas (8)Įvadas. Saugumo ir ramybės suteikimas. Nuostolių kontrolė. Socialiniai privalumai. Ekonominiai aspektai. Prevencinių priemonių taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (2)Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Analizuojamos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmonės. UAB "Ergo Lietuva". "PZU Lietuva". AB "Lietuvos draudimas". Analizuojamų įmonių palyginimas. Nedraudiminiai įvykiai. Įmonių skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudiminio įvykio aplinkybėsĮvadas. Darbo tikslas: aptarti draudiminio įvykio aplinkybes. Draudiminio įvykio samprata. Draudiminio įvykio istorija. Draudimo sutarties rūšys. Civilinė byla Nr.3-K-32/2009. Birželio 30 dieną kelyje Klaipėda–Triušeliai–Kretinga įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė ir buvo apgadintos transporto priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo bendrovės aplinkos rinkos tyrimas: "Aviva Lietuva"Įvadas. Darbo tikslas-išanalizuoti "AVIVA Lietuva" gyvybės draudimo bendrovės vidinę aplinką ir vartotojų rinkos paklausą. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Išvados. Anketa (2 psl.). Skaityti daugiau
Draudimo bendrovių lyginamoji analizė: "PZU Lietuva" ir "Lietuvos draudimas"Įvadas. Darbo tikslas: Palyginti "PZU Lietuva" ir "Lietuvos draudimas" bendroves. "PZU Lietuva" bendrovės istorija ir vykdoma veikla. "Lietuvos draudimas" bendrovės istorija ir vykdoma veikla. Draudimo objektai. Lentelė: Draudiminiai įvykiai: "PZU Lietuva" "Lietuvos draudimas". Lentelė: Nedraudiminiai įvykiai: "PZU Lietuva" "Lietuvos draudimas". Lentelė: Įmokos: "PZU Lietuva" "Lietuvos draudimas". Lentelė: Išmokos apskaičiavimas: "PZU Lietuva" "Lietuvos draudimas". Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo bendrovių palyginimas: UAB "Aig life" ir UAB "Sampo life Lietuva"Įvadas. Draudimo bendrovių istorija ir veikla. "Sampo life Lietuva" istorija ir veikla. "Aig life" istorija ir veikla. Draudimo bendrovių draudimo rūšys. UAB "SAMPO life Lietuva" draudimo rūšys. UAB "Aig life" draudimo rūšys. Draudimo objektai. "Sampo life Lietuva" ir "Aig life" draudimo objektai. "Sampo life Lietuva" draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. "Aig life" draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos, skaičiavimas, mokėjimo periodiškumas."Sampo life Lietuva" draudimo įmokos, skaičiavimas, mokėjimo periodiškumas. Aig life" draudimo įmokos, skaičiavimas, mokėjimo periodiškumas. Finansiniai rezultatai. "Sampo life Lietuva" ir "Aig life" finansiniai rezultatai. Vartotojų ir draudikų ginčai. Svarbu žinoti. Kreipimasis dėl ginčo išnagrinėjimo. Ginčo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo įmonės veiklos analizė: UADB "Ergo Lietuva"Įvadas. Darbo tikslas: atlikti uždarosios akcinės draudimo bendrovės "Ergo Lietuva" veiklos analizę. UADB "Ergo Lietuva" charakteristika. UADB "Ergo Lietuva" veiklos analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikaliosios analizės tikslas. Veiklos rodikliai. Likvidumo rodiklis. Mokumo rodiklis. Nuostolingumo koeficientas. Išlaidų koeficientas. Sudėtinis išlaidų koeficientas. Investicijų grąžos rodiklis. Investicinių pajamų lygis. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis. Turto grąžos rodiklis. Aktyvų ir draudimo įmokų santykio rodiklis. Draudiminės veiklos pokytis. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų palyginamoji analizė: UAB "Bonum publicum" ir UAB "Aviva Lietuva"Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo bendrovės "Aviva Lietuva" istorija ir vykdoma veikla. Draudimo bendrovės "Bonum publicum" istorija ir vykdoma veikla. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Bonum publicum" IR UAB "Aviva Lietuva" palyginamoji analizė. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmoka, ir jos skaičiavimas. Draudimo įmokos mokėjimas. Draudėjo teisės ir pareigos. Draudimo sutarties pakeitimo ir pasibaigimo tvarka ir terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo vieta rinkoje: UAB "BTA Draudimas"Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kokią vietą rinkoje užima UAB "BTA Draudimas". Istorija. Draudimo paslaugos. 2005-2007 metų rinkos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų valdymo ypatybės: UAB "Būsto paskolų draudimas"Įvadas. Teorinė dalis. Draudimo paslaugų įmonės valdymas. Praktinė dalis. Valdymo funkcijų realizavimas UAB "Būsto paskolų draudimas". Planavimo funkcija. Bendrovės strateginis tikslas ir uždaviniai jam pasiekti. Draudimo veiklos planavimas ir jo vykdymas pagal atskirus uždavinius. Organizavimo funkcija. Skatinimo funkcija. Kontrolės funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvybės kaupiamasis draudimas: AB "Ergo Lietuva" ir AB "Bonum Publicum"Gyvybės kaupiamasis draudimas. Draudimo įmoka. Draudimo išmoka. Papildomos draudimo apsaugos. Investicinis gyvybės draudimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas" ir AB "Bonum publicum" gyvybės kaupiamojo draudimo palyginimas. AB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas". Gyvybės kaupiamasis draudimas. AB "Bonum Publicum" gyvybės kaupiamasis draudimas. Gyvybės kaupiamųjų draudimų palyginimas. Skaityti daugiau
Investicijų peliningumo analizė: AB "Pieno žvaigždės"AB "Pieno žvaigždės" investicijų įsigijant turtą ir formuojant kapitalą pelningumo analizė. Įvadas. Investicijų esmė. Darbo tikslas – atlikti AB "Pieno žvaigždės" investicijų įsigyjant turtą ir formuojant kapitalą pelningumo analizę. Investicijų esmė. Investicijų svarba. Investavimo samprata. AB "Pieno žvaigždės" analitinės lentelės. Įmonės AB "Pieno žvaigždės" investicijų struktūros finansinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. AB "Pieno žvaigždės" pardavimų pelningumų analizė. AB "Pieno žvaigždės" investicijų pelningumo analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymasFinansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomojo sveikatos draudimo finansai. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir kitų laikinai laisvų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimas. Institucijos, vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą. Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Valstybinė ligonių kasa. Teritorinės ligonių kasos. Praktinė dalis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamų horizontali analizė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamų vertikali analizė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų horizontali analizė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų vertikali analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Rizikos draudimasĮvadas. Rizikos samprata. Rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Rizikos draudimas. Rizikos valdymas finansų rinkoje. Draudimas. Draudimo įmonių veikla ir jos sudėtinės dalys. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Draudimas Lietuvoje. Draudimo įmonės. Lietuvos ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos raidos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis draudimas (2)Socialinio draudimo namų darbas. 1 klausimas. Išvardinkite privalomojo socialinio draudimo įmokų dydžius mokamus asmenų, dirbančių ne pagal darbo sutartis. Valstybinio socialinio draudimo vykdymas 2011 metais. 2 klausimas. Nurodykite dydžius, nuo kurių priklauso vienkartinės kompensacijos dydis dėl nelaimingo atsitikimo darbe. 3 klausimas. Pateikite senatvės pensijos sudėtines dalis. Nuo kokių paramentrų priklauso papildomos pensijos dalies dydis? 4 klausimas. Apibūdinkite Sveikatos draudimo fondo biudžetą. Išvardinkite draudėjų ir apdraustųjų privalomų įmokų dydžius į Sveikatos draudimo fondą. 5 klausimas. Apskaičiuokite motinystės pašalpą pagal žemiau pateiktus duomenis. Skaityti daugiau