Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Draudimas

Draudimas (157 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Draudimo įmonės veiklos analizė: UADB "Ergo Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti uždarosios akcinės draudimo bendrovės "Ergo Lietuva" veiklos analizę. UADB "Ergo Lietuva" charakteristika. UADB "Ergo Lietuva" veiklos analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikaliosios analizės tikslas. Veiklos rodikliai. Likvidumo rodiklis. Mokumo rodiklis. Nuostolingumo koeficientas. Išlaidų koeficientas. Sudėtinis išlaidų koeficientas. Investicijų grąžos rodiklis. Investicinių pajamų lygis. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis. Turto grąžos rodiklis. Aktyvų ir draudimo įmokų santykio rodiklis. Draudiminės veiklos pokytis. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(28 puslapiai)
  2010-03-15
 • Draudimo įmonių finansinės būklės palyginimas ir analizė: UAB DK "PZU Lietuva" ir UADB "SEESAM Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti ir palyginti UAB DK "PZU LIETUVA" ir UADB "SEESAM LIETUVA" finansinę būklę. UAB DK "PZU Lietuva" ir UADB "SEESAM Lietuva" pristatymas. UAB DK "PZU Lietuva" ir UADB "SEESAM Lietuva" finansinių ataskaitų ir santykinių rodiklių lyginimas. Balansų lyginimas. Pelno (nuostolių) ataskaitų lyginimas. Išvados. Priedai (10 psl.)
  Draudimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-30
 • Draudimo marketingo aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti draudimo marketingo aplinką Lietuvoje. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Trumpai apie UADB "Ergo Lietuva". UADB "Ergo Lietuva" veikiančios makro ir mikroaplinkos. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Trumpai apie AB "Lietuvos draudimas". AB "Lietuvos draudimas" veikiančios makro ir mikroaplinkos. Atsinaujinęs AB "Lietuvos draudimas" ženklas. Išvados.
  Draudimas, referatas(18 puslapių)
  2010-02-12
 • Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų palyginamoji analizė: UAB "Bonum publicum" ir UAB "Aviva Lietuva"

  Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo bendrovės "Aviva Lietuva" istorija ir vykdoma veikla. Draudimo bendrovės "Bonum publicum" istorija ir vykdoma veikla. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB "Bonum publicum" IR UAB "Aviva Lietuva" palyginamoji analizė. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmoka, ir jos skaičiavimas. Draudimo įmokos mokėjimas. Draudėjo teisės ir pareigos. Draudimo sutarties pakeitimo ir pasibaigimo tvarka ir terminai. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(12 puslapių)
  2011-06-06
 • Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rinkos tyrimas: "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Analitinė dalis. Istorija ir dabartis apie draudimo bendrovę AB "Lietuvos draudimas". Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-12-17
 • Draudimo objektai ir teisės

  Įvadas. Draudiko teisės ir pareigos sudarant draudimo sutartį. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvekcija (CMR): nuostatos susijusios su vežimais, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai. Draudimo objektas, sudarant nekilnojamojo turto draudimo sutartis. Išvados. Priedas.
  Draudimas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-10
 • Draudimo paslaugos

  Įvadas. Draudimo sąvokos teoriniai aspektai. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo paslaugų klasifikacijos pateikimas. Draudimo brokerio reikšmė ir funkcijos draudimo rinkoje. Lietuvos draudimo rinkos analizė.
  Draudimas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-16
 • Draudimo paslaugos: samprata, klasifikacija, vystymasis bei draudimo paslaugų kainodaros formavimo aspektai

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Draudimo paslaugų bazinis paketas. Draudimo paslaugų klasifikacija ir kriterijai. Negyvybės draudimo paslaugos analizė. Kainodaros nagrinėjimas teorijos požiūriu. Draudimo paslaugų produktas. Draudimo paslaugų kaina. Draudimo paslaugų paskirstymas. Draudimo paslaugų pardavimo rėmimas. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos kainodara. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-01
 • Draudimo paslaugų plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – Išanalizuoti draudimą bei jo teikiamas paslaugas. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo teikiamos paslaugos Lietuvoje. Gyvybės draudimo veiklos rezultatai 2007 m. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai 2007 m. Išvados.
  Draudimas, referatas(7 puslapiai)
  2010-04-01
 • Draudimo rinka Amerikoje: tendencijos ir perspektyvos

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Svarbiausios draudimo rinkos formavimosi datos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinkos reguliavimas. Pagrindinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinkos priežiūros funkcijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo įtaka darbo rinkai. Įtaka BVP augimui. Įtaka valstybės pajamoms. Draudimo rinkos mokami mokesčiai 2003–2007 metais. Draudikų investicijos į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomiką. Įtaka kitoms verslo šakoms. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimo rinka šiandien. Gyvybės draudimas. Ne gyvybės draudimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) draudimas globalioje rinkoje. Pagrindiniai netolimoje ateityje laukiantys ekonominiai iššūkiai.
  Draudimas, pristatymas(21 skaidrė)
  2009-02-27
 • Draudimo rizika

  Rizika ir netikrumas. Klasifikavimas. Rizikos klasifikavimas. Tikros ir spekuliatyvinės rizikos. Bendros ir ypatingos rizikos. Finansinės ir nefinansinės rizikos. draudimo rizikų klasifikavimas. Asmens rizikos. Sveikatos praradimo rizika. Prieš išankstinės mirties rizika. Darbo netekimo rizika. Turto rizikos. Atsakomybės rizikos. Investicinės veiklos rizika. Verslo rizika. Finansinė rizika. Rizikos valdymas. Rizikos valdymo istorija. Rizikos valdymo sąvoka. Rizikos identifikavimas. Fizinė inspekcija (physical inspection). Klausimynai (check lists). Įmonės ciklų schemos (flow charts). Klaidų medis (fault trees). Organizacinės schemos (organisational charts). Pavojų ir operatyvinių veiksmų analizė (hazard and operability studies). Rizikos analizė. Rizikos kontrolė. Rizikos kontrolės ir rizikos identifikavimo sąryšis. Rizikos kontrolės ir rizikos finansavimo sąryšis. Rizikos kontrolės įrankiai ir metodai. Rizikos šalinimas. Nuostolių prevencija ir nuostolių mažinimas. Informacijos valdymas. Rizikos perdavimas. Bendros rizikos finansavimo metodų charakteristikos. Rizikos finansavimo metodų tipai. Išlaikymas. Draudiminis rizikos perdavimas. Nedraudiminis rizikos perdavimas. Rizikos perdavimas pagal sutartį. Hedžingas. Įstatyminis apribojimas. Specifinės rizikos finansavimo programos. Garantuotas išlaidų draudimas. Draudimas atsižvelgiant į patirtį. Retrospektyvus nuostolių vertinimas. Perdavimo/išlaikymo technikos. Vartotojų kooperatyvai. Išlaikymo fondai. Rizikų išlaikymo grupės. Nuostolių sustabdymo planai arba minimalios įmokos planai. Fondų sudarymas per mokesčių sistemą. Rizikos išlaikymo metodai. Uždaros draudimo bendrovės. Rizikos ribojimo planai. Problemos praktikoje. Rizikos valdymo problemų bendri elementai. Laiko horizontai. Pajamų ir išlaidų įvertinimas. Netikrumo atpažinimas. Duomenų patikimumas. Išorinių pasekmių atpažinimas. Tarpusavyje susijusių galimų nuostolių atskleidimas.
  Draudimas, konspektas(38 puslapiai)
  2009-01-29
 • Draudimo rūšių analizė ir įvertinimas: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas", EB "SE Sampo Life Insurance Baltic" ir UAB "Bonum publicum"

  PowerPoint pristatymas. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo atsiradimas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudikai Lietuvoje. Analizuojamos gyvybės draudimo įmonės: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"; EB "SE Sampo Life Insurance Baltic"; BONUM PUBLICUM, gyvybės draudimo UAB. Analizuojamų gyvybės draudimo įmonių gyvybės draudimo rūšių analizė. Darbo išvados.
  Draudimas, pristatymas(43 skaidrės)
  2009-01-19
 • Draudimo veiklos esmė ir reikšmė

  Įvadas. Draudimo veiklos esmė ir rūšys. Draudimo veiklos socialinė reikšmė. Draudimo veiklos ekonominė reikšmė. Draudimo verslo raidos tendencijos Lietuvoje. Išvados. Summary.
  Draudimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-10
 • Draudimo vieta rinkoje: UAB "BTA Draudimas"

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kokią vietą rinkoje užima UAB "BTA Draudimas". Istorija. Draudimo paslaugos. 2005-2007 metų rinkos apžvalga. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(12 puslapių)
  2009-03-23
 • Eksporto kredito draudimas

  Kredito draudimo nauda eksportuotojo požiūriu. Eksporto kreditavimo rizika. Kredito apsauga ir kontrolė. Nuostolių padengimas. Kredito išieškojimas. Kredito draudimo sutartys (draudimo polisai). Eksporto kredito draudimas. Kredito draudimo kaina. Kredito draudimo teikimo sąlygos. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo draudimo veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. LEID veiklos rezultatai. UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". veiklos rezultatai. Konkurencija kreditų draudime. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-09-22
 • Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje

  Įvadas. Eksporto kreditavimo rizika. Kredito draudimo nauda eksportuotojo požiūriu. Kredito apsauga ir kontrolė. Nuostolių padengima. Kredito išieškojimas. Kredito draudimo sutartys (draudimo polisai). Eksporto kredito draudimas. Kredito draudimo kaina. Kredito draudimo teikimo sąlygos. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo draudimo veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. LEID veiklos rezultatai. UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas" veiklos rezultatai. Konkurencija kreditų draudime. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-05
 • Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Eksporto kredito (finansinio kredito) draudimas. Eksporto rizikos minimizavimas. Lietuvos eksporto ir draudimo veikla iki 2003 metų. Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo įstatymo projektas. Prekinio kredito draudimas. Prekinio kredito formavimosi sąlygos. Prekinio kredito rizikos ir eksporto rizikos sąsajos. Praktinė dalis. INVEGA. Garantijų dydžiai. Neparduotina arba laikinai neparduotina rizika. Garantijos atlyginimas. Valstybės pagalba. Išvados.
  Draudimas, referatas(21 puslapis)
  2012-05-08
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UAB DK "PZU Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti UAB DK "PZU Lietuva" kaip draudimo rinkos finansinės institucijos, veiklos analizę. Šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Pasirašytos įmokos, išmokos, skvarba ir tankis. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UAB DK "PZU Lietuva" rodiklių analizė. Rizikos valdymas. Draudimo rizika. Operacinė rizika. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentinė aplinkos analizė. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-01-26
 • Finansų valdymo ypatybės: UAB "Būsto paskolų draudimas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Draudimo paslaugų įmonės valdymas. Praktinė dalis. Valdymo funkcijų realizavimas UAB "Būsto paskolų draudimas". Planavimo funkcija. Bendrovės strateginis tikslas ir uždaviniai jam pasiekti. Draudimo veiklos planavimas ir jo vykdymas pagal atskirus uždavinius. Organizavimo funkcija. Skatinimo funkcija. Kontrolės funkcija. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-08
 • Gyventojų namų turto draudimo taisyklės: AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda"

  Gyventojų namų turto draudimo taisyklės: AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. Draudimo išmokos. Draudimo vertė. Draudimo išmokos už vertybes apribojimai UAB "Drauda". Draudimo išmokos nemokėjimas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" bei draudimo grupių analizė pagal pasirašytas tiesioginio draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" veiklos analizė pagal draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" turto draudimo duomenų analizė pagal draudimo įmokas. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-25
Puslapyje rodyti po